PROIECTE

Punte între lumi

Organizație/Grup de inițiativă

Asociaţia pentru intervenţie precoce în autism

Scurtă descriere a proiectului

Proiectul „Punte între lumi” are ca scop implementarea unui program incluziv de dezvoltare socială şi emoţională prin tehnici teatrale, pentru copii cu tulburări din spectrul autist, dar şi sprijinirea părinţilor acestor copii, prin crearea unui training de 6 luni adresat nevoilor lor specifice.
A.I.P.A a fost înfiinţată în anul 2006, pentru a acţiona în domeniul sănătăţii mintale a copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist, sindrom Asperger, Down, Williams, deficienţe psiho-motorii, tulburări de învăţare, A.D.H.D, hiperactivitate şi alte deficienţe care au impact negativ din punct de vedere social, psihologic, educaţional şi relaţional. În prezent, A.I.P.A. oferă ședințe de terapie zilnice pentru 30 de copii, atât la domiciliul copiilor, cât şi în cadrul Centrului Hocus Pocus din Bucureşti. Din experienţa noastră, am înţeles că jocurile şi interacţiunile sociale, realizate într-o manieră care urmăreşte nevoile individuale ale copiilor, pot să le îmbunătăţească abilităţile sociale şi emoţionale. Metodele teatrale (exemplu, teatru cu păpuşi) sunt foarte potrivite pentru a atinge acest obiectiv, pentru că îmbunătățesc percepția și cogniția socială.
Vrem să clădim treptele către integrare astfel:
1. Implementarea unui program regulat de dezvoltare socială şi emoţională prin tehnici teatrale (minim 3 luni, câte 3 ateliere/săptămână), separat de ședințele zilnice de terapie, pentru un grup mixt de 20 de copii cu tulburări din spectrul autist (beneficiari ai A.I.P.A) şi 10 de copii tipici. Ateliere vor fi susținute de terapeuți cu experiență în ABA și tehnici teatrale.
Pe viitor, ne dorim ca programul să devină permanent, fiind gândit sub forma unui teatru mobil, care poate ajunge la copii din medii diverse și care îi învață pe aceștia valorile unei copilării sănătoase, trecută prin filtrul aspectelor ce țin de integrarea persoanelor diagnosticate cu autism.
2. Sprijinirea incluziunii sociale a celor 20 de beneficiari cu tulburări din spectrul autist, prin crearea unui context de interacţiune cu cei 10 copii tipici.
3. Crearea unui training de 6 luni (o şedintă de minim 3 ore/lună) adresat unui număr de 30 de părinţi ai copiilor cu tulburări din spectrul autist, în care aceștia vor invăța tehnici menite să îmbunătățească comportamentele problematice specifice copiilor lor.

Nevoia/problema căreia îi corespunde proiectul

Statistica spune că 1 din 100 de copii europeni sunt diagnosticați cu autism. Copiii cu nevoi educative speciale sunt de cele mai multe ori excluşi din sistemele existente în societate pentru ca aceştia au nevoie de atenţie specială şi servicii ce presupun costuri ridicate. Societatea, şi oricare dintre membri acesteia, nu este pregătită să ofere servicii de calitate copiilor cu cerinţe educative speciale şi e şi mai puţin conştientă de capacitatea de a îmbunătăţi situaţia copiilor cu ajutorul aplicării expertizei şi intervenţiei terapeutice precoce. România se situează în urma ţărilor dezvoltate în ceea ce priveşte serviciile de intervenţie terapeutică precoce şi evaluarea psihologică timpurie, acest lucru având loc din cauza lipsei de resurse, dar şi din cauza lipsei de informare şi conştientizare asupra acestei probleme.
Grupul ţintă al prezentului proiect este compus din copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist, Sindrom Down, A.D.H.D şi/sau alte tulburări de învăţare. Aceşti copii sunt afectaţi în special în sfera socială şi emoţională, prezintă o atitudine de evitare, de lipsa de colaborare. Simțurile copiilor cu autism sunt afectate și fiecare mică schimbare poate să le crească gradul de anxietate. Astfel încât, un mediu sigur îî va ajuta să își păstreze un echilibru emoțional. Separat de terapia tipică (ABA), metodele de artă teatrală au un real impact asupra dezvoltării sociale și emoționale ale copiilor, aceștia exersând abilitățile sociale și cognitive necesare pentru o bună adaptare la viața în colectivitate.
Copiii cu autism care posedă abilități fundamentale de imitație pot să învețe din observație, imitare și modelare. Includerea copiilor tipici, ca model de comportament, poate facilita procesul de învățare și poate îmbunătăți interacțiunea socială.
O altă categorie de grup țintă este reprezentată de părinți care nu au acces la informații și pregătire practică în a gestiona comportamentele copiilor cu tulburări din spectrul autist, necesare pentru un proces eficient de recuperare.
Părinții vor avea astfel un ghid potrivit, care le va conferi siguranță de sine când vor afla că pot ei însiși să schimbe destinul copiilor lor, prin învățarea metodelor potrivite de lucru cu aceștia.

Rezultate dorite în urma implementării proiectului

În cadrul ședințelor de terapie zilnice, am implementat deja o serie de jocuri bazate pe metode din teatru, iar rezultatele obţinute, alături de terapia clasică (metoda ABA), au reuşit să sprijine integrarea beneficiarilor în grădiniţe şi şcoli de masă, iar în cazul copiilor cu retard sever s-a obţinut îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Proiectul are două componente care pun bazele integrării și acceptării unei dizabilități care nu se vede, dar se simte:
Programul de dezvoltare socială și emoțională prin tehnici teatrale, ale cărui rezultate vor fi:
– 30 de copii (20 de copii cu tulburări din spectrul autist – TSA, retard și 10 copii tipici) vor interacționa în cadrul sesiunilor.
– 20 de copii diagnosticați cu TSA vor putea să rămână concentrați pe sarcină pentru o mai mare perioadă de timp, să își îmbunătățească abilitățile sociale și emoționale, să învețe să își gestioneze emoțiile, creşterea stimei de sine, să împartă, să salute etc. Fiecare abilitate va fi urmărită printr-un formular personalizat, pe parcursul programului.
– celor 10 copii tipici implicați le va scădea nivelul de frică generat de manifestările copiilor cu tulburări din spectrul autist. La începutul programului, le vom explica în ce fel sunt aceștia diferiți și ce ar trebui să știe despre comportamentele lor (au mai puțină răbdare, mișcări necontrolate etc).
2. Trainingul pentru părinți, ale cărui rezultate vor fi:
– cel puțin 30 de părinți vor deveni mai conștienți de abilitățile și nevoile copiilor lor, și vor invăța tehnici menite să îmbunătățească comportamentele problematice specifice copiilor și de menținere a rezultatelor pozitive obținute. Vor face cunoştiinţă cu terapia comportamentală aplicată, educația prin joacă şi vor putea continua acasă lucrul cu micuţul lor.
– se va îmbunătăţi relația dintre părinți și copii, şi va creşte implicarea părinților în procesul de terapie al copiilor lor.
– un ghid in format pdf care va conține informația practică oferită în cadrul celor 6 luni de training.

Obiectiv financiar Swimathon

14691.36 Lei
Fonduri atrase din totalul de 14700 Lei

  • 103
    Donații
  • 142.63 Lei
    Donația medie

Bugetul total necesar pentru implementarea proiectului

12080 lei (3 luni) - 38120 lei (12 luni)

Durata proiectului

3 luni - 12 luni

Website organizație/proiect

http://www.autism-aipa.ro/

Date de contact (coordonator proiect)

Cristina Simionescu
0722689981
asociatie_aipa@yahoo.com

Echipe de înotători - fundraiseri

Inotatori Swimathon

Faire play-AIPA


Obiectiv financiar: 5000

Inotatori Swimathon

Good vibes


Obiectiv financiar: 5000

Inotatori Swimathon

SRF Power


Obiectiv financiar: 5000

Inotatori Swimathon

Waves for A.I.P.A


Obiectiv financiar: 5000