PROIECTE

Privește înăuntrul necunoscut

Organizație/Grup de inițiativă

Asociaţia pentru intervenţie precoce în autism

Scurtă descriere a proiectului

Proiectul „Privește înăuntrul necunoscut” are ca scop implementarea unui program incluziv de dezvoltare socială şi emoţională prin teatru, pentru copii cu tulburări din spectrul autist, dar şi sprijinirea părinţilor acestor copii, prin crearea unui training de 6 luni adresat nevoilor lor specifice.
A.I.P.A a fost înfiinţată în anul 2006, pentru a acţiona în domeniul sănătăţii mintale a copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist, sindrom Asperger, Down, Williams, deficienţe psiho-motorii, tulburări de învăţare, A.D.H.D, hiperactivitate şi alte deficienţe care au impact negativ din punct de vedere social, psihologic, educaţional şi relaţional. În prezent, A.I.P.A. oferă ședințe de terapie zilnice pentru 30 de copii, atât la domiciliul copiilor, cât şi în cadrul Centrului Hocus Pocus din Bucureşti. Din experienţa noastră, am înţeles că jocurile şi interacţiunile sociale, realizate într-o manieră care urmăreşte nevoile individuale ale copiilor, pot să le îmbunătăţească abilităţile sociale şi emoţionale. Metodele teatrale (exemplu, teatru cu păpuşi) sunt foarte potrivite pentru a atinge acest obiectiv, pentru că îmbunătățesc percepția și cogniția socială.
Astfel, ne propunem:
1. Implementarea unui program regulat de dezvoltare socială şi emoţională prin teatru, (minim 3 luni, câte 3 ateliere/săptămână), separat de ședințele zilnice de terapie, pentru un grup mixt de 20 de copii cu tulburări din spectrul autist (beneficiari ai A.I.P.A) şi 10 de copii tipici. Ateliere vor fi susținute de terapeuți cu experiență în ABA și tehnici teatrale.
2. Sprijinirea incluziunii sociale a celor 20 de beneficiari cu tulburări din spectrul autist, prin crearea unui context de interacţiune cu cei 10 copii tipici.
3. Crearea unui training de 6 luni despre tulburări din spectrul autist şi metode specifice de interacţiune şi gestionare a comportamentelor, pentru un grup de 30 de părinți ai copiilor cu astfel de tulburări.

Nevoia/problema căreia îi corespunde proiectul

Copiii cu nevoi educative speciale sunt de cele mai multe ori excluşi din sistemele existente în societate pentru ca aceştia au nevoie de atenţie specială şi servicii ce presupun costuri ridicate. Societatea, şi oricare dintre membri acesteia, nu este pregătită să ofere servicii de calitate copiilor cu cerinţe educative speciale şi e şi mai puţin conştientă de capacitatea de a îmbunătăţi situaţia copiilor cu ajutorul aplicării expertizei şi intervenţiei terapeutice precoce. România se situează în urma ţărilor dezvoltate în ceea ce priveşte serviciile de intervenţie terapeutică precoce şi evaluarea psihologică timpurie, acest lucru având loc din cauza lipsei de resurse, dar şi din cauza lipsei de informare şi conştientizare asupra acestei probleme.
Grupul ţintă al prezentului proiect este compus din copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist, Sindrom Down, A.D.H.D şi/sau alte tulburări de învăţare. Aceşti copii sunt afectaţi în special în sfera socială şi emoţională, prezintă o atitudine de evitare, de lipsa de colaborare. Simțurile copiilor cu autism sunt afectate și fiecare mică schimbare poate să le crească gradul de anxietate. Astfel încât, un mediu sigur îî va ajuta să își păstreze un echilibru emoțional. Separat de terapia tipică (ABA), metodele de artă teatrală au un real impact asupra dezvoltării sociale și emoționale ale copiilor, aceștia exersând abilitățile sociale și cognitive necesare pentru o bună adaptare la viața în colectivitate.
Copiii cu autism care posedă abilități fundamentale de imitație pot să învețe din observație, imitare și modelare. Includerea copiilor tipici, ca model de comportament, poate facilita procesul de învățare și poate îmbunătăți interacțiunea socială.
O altă categorie de grup țintă este reprezentată de părinți care nu au acces la informații și pregătire practică în a gestiona comportamentele copiilor cu tulburări din spectrul autist, necesare pentru un proces eficient de recuperare.

Rezultate dorite în urma implementării proiectului

În cadrul ședințelor de terapie zilnice, am implementat deja o serie de jocuri bazate pe metode din teatru, iar rezultatele obţinute, alături de terapia clasică (metoda ABA), au reuşit să sprijine integrarea beneficiarilor în grădiniţe şi şcoli de masă, iar în cazul copiilor cu retard sever s-a obţinut îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Proiectul are două componente principale:
1. Programul de dezvoltare socială și emoțională prin teatru, care va implica un număr de 40 de copii (20 de copii cu tulburări din spectrul autist, retard și 10 copii tipici), care va avea ca rezultate: beneficiarii vor putea să rămână concentrați pe sarcină pentru o mai mare perioadă de timp, să își îmbunătățească abilitățile sociale și emoționale, să învețe să își gestioneze emoțiile, creşterea stimei de sine, să împartă, să salute etc. Fiecare abilitate va fi urmărită printr-un formular personalizat, pe parcursul programului.
Copiilor tipici implicați le va scădea nivelul de frică generat de manifestările copiilor cu tulburări din spectrul autist sau retard. La începutul programului, le vom explica în ce fel sunt aceștia diferiți și ce ar trebui să știe despre comportamentele lor (au mai puțină răbdare, mișcări necontrolate etc).
2. Trainingul pentru părinți: cel puțin 30 de părinți vor deveni mai conștienți de abilitățile și nevoile copiilor lor, și vor afla metode specifice de îmbunătățire a comportamentului și menținere a rezultatelor pozitive obținute. Vor învăța tehnici de ABA (Applied Behaviour Analysis) și Teoria minții, educație prin joacă etc. Un alt rezultat va fi îmbunătăţirea relației dintre părinți și copii, dar şi creşterea implicării acestora în procesul de terapie al copiilor lor.
Informația practică oferită va fi introdusă într-un ghid creat pentru părinții copiilor cu astfel de tulburări.

Obiectiv financiar Swimathon

0 Lei
Fonduri atrase din totalul de 14700 Lei

  • 0
    Donații
  • 0.00 Lei
    Donația medie

Bugetul total necesar pentru implementarea proiectului

12080 lei (3 luni) - 38120 lei (12 luni)

Durata proiectului

3 luni - 12 luni

Website organizație/proiect

http://www.autism-aipa.ro/

Date de contact (coordonator proiect)

Cristina Simionescu
0722689981
asociatie_aipa@yahoo.com

Echipe de înotători - fundraiseri

Momentan nu există echipe înscrise.